PAR FONDU

Par fondu

Mūsu mērķi:

Saglabāt pirmā Latvijas Armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka piemiņu.
Veicināt patriotismu, tēvzemes mīlestību un pilsonisko apziņu Latvijas jaunajā paaudzē.
Uzturēt un saglabāt pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas memoriālu Madonas rajona Ošupes pagasta “Liepsalās”.
Organizēt un rīkot jaunatnes nacionāli – patriotiskus tematiskus pasākumus un diskusijas.
Uzņemt ar pulkveža Oskara Kalpaka vārdu saistītas dokumentālās filmas.
Rīkot ar pulkveža Oskara Kalpaka vārdu saistīto vēsturisko notikumu atceres pasākumus.Veicināt brīvās, neatkarīgās Latvijas valsts vēstures mācīšanu, apguvi skolās, mācību iestādēs un sabiedrībā.Uzturēt un saglabāt Latvijas valsts izcīnītāju piemiņu pasākumos un dažādās izpausmēs.

Rekvizīti

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds, Nodibinājums

Reģistrācijas nr.: 40008034005

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 73-1, Rīga, LV-1010, Latvija

Konta numurs: LV98HABA0551015938166
Banka: Swedbank, kods HABALV22

Kontakttālruņi: 2947120229206494