Konkurss / Literārais konkurss “Oskara Kalpaka pārnākšana – solis nemirstībā”

30
Jan

  • Konkurss .

Oskara Kalpaka pārnākšana – solis nemirstībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu republikas armija dzima no mums pašiem, tāpat kā ar pašu rokām grūti darināti ir visi mūsu dzīves pamati. Mūsu varoņi ir tapuši par teikām tikai tad, kad esam viņus redzējuši visā gara augstumā, kad viņi jau sasnieguši zilo mūžības tāli un dus mierīgi. Laikā, kad vecā pasaule sabruka, Latvija nesabruka zem lielniecisma asinīs un dubļos. Smagās kaujas aiznesa aizsaulē daudzus latvju dēlus. Visas šīs acis, kuras bija izdzēsusi nāve, ir aizvērušās vienā sapnī – sapnī par brīvu Latvijas valsti. Līdz Rīgas krišanai neviena no latviešu jaunajām rotām nebija dabūjama uz pozīcijām ne ar lūgšanu, ne ar draudiem. Latvija bija kā kuģis, kurš ostā apnests ar smiltīm un nespēj izcelties no krasta. Pēc kādas kara padomes Jelgavā pulkvedis Kalpaks vienkārši un sirsnīgi paskatījās uz saviem biedriem un teica: “Biedri, iesim!” Un pirmā latviešu karaspēka nodaļa aizgāja uz pozīcijām. Pulkvedis Kalpaks, kuram Latvija bija par visu dārgāka, visās cīņās saviem kareivjiem pirmais gāja pa priekšu. Neviens negribēja viņam pakaļ palikt. Viņa atgriešanās dzimtenē bija, lai cīnītos par dārgāko sapni, lai nokautu neticību un ļautu Latvijas valsts sirdij sākt pukstēt. Oskara Kalpaka pārnākšana – solis nemirstībā.

 

  1. Konkursa mērķis

1.1.  Ikvienam literārā konkursa dalībniekam dot iespēju izpaust radošumu un literāro talantu.

1.2.  Rosināt skolu jaunatni iegūt dziļākas zināšanas par Latvijas vēsturi, par pirmo latviešu bruņoto spēku komandieri pulkvedi Oskaru Kalpaku, cilvēku, kurš uzņēmās veidot Latvijas armiju ļoti pretrunīgā un smagā Latvijas valstiskuma tapšanas brīdī.

1.3.  Veicināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi, pilsētu, ciemu.

1.4.  Rosināt skolu jaunatni apzināties sevi kā pilsoņus, kuri ciena, pazīst un godina savas tautas varoņus – cīnītājus par Latvijas izveidi, pēc kuru rīcības un personības tā laika sabiedrība vērtēja topošo valstiskumu.

 

  1. Konkursa norise

2.1.  Konkurss notiek no 2017. gada 29. janvāra līdz 2017. gada 28. februārim divās vecuma grupās.

2.2.  Konkursā ir aicināti piedalīties 6. – 8. klašu skolēni un 9. – 12. klašu skolēni. Darbi jāiesniedz latviešu valodā.

2.3.  Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas un ārpus Latvijas dzīvojošs skolēns.

2.4.  Skolēnu radošie darbi iesūtāmi pa e-pastu esejakalpaks@inbox.lv.

 

  1. Konkursa žūrija

3.1.  Žūrijas priekšsēdētāja – Sarma Dreimane, filoloģe, uzņēmēja.

3.2.  Žūrijas locekļi:

3.2.1.  Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore, filoloģijas profesore;

3.2.2. Silvija Kaugere, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes mājas lapas informācijas vadītāja, NVO „In Patria Credere” valdes locekle;

3.2.3.  Andrejs Modris Mežmalis, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdētājs;

3.2.4.  Andris Staklis, Daugavas Vanagu Centrālās Valdes loceklis;

3.2.5.  Alla Štolcere, O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas direktore;

3.2.6.  Kaiva Krastiņa, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” valdes locekle;

3.2.7.  Mārtiņš Stirāns, „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas fonds” valdes loceklis;

3.2.8.  Juris Visockis, izdevniecības „Jumava” valdes priekšsēdētājs, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda” valdes loceklis;

3.2.9.  Liene Dreimane, programmas “Iespējamā misija” 8. iesaukuma dalībniece, Olaines 1. vidusskolas vēstures, politikas un tiesību skolotāja.

 

3.3. Konkursu atbalsta:

3.3.1.  Oskaram Kalpakam veltītā literārā konkursa patrone, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere;

3.3.2.  Eiropas Parlamenta deputāts, profesors Artis Pabriks;

3.3.3.  Eiropas Parlamenta deputāts, lingvistikas doktors Krišjānis Kariņš;

3.3.4.  Daugavas Vanagu Centrālā Valde;

3.3.5.  „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds”;

3.3.6.  NVO “In Patria Credere”;

3.3.7.  Izdevniecība “Jumava” un citi.

3.4.  Konkursa žūrijas Goda loceklis – pirmā Oskaram Kalpakam veltītā literārā konkursa žūrijas priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis. 

 

  1. Darba žanrs un noformējums

4.1.  9. – 12. klašu skolēni raksta teiku, 6. – 8. klašu skolēni raksta teiku vai pasaku.

4.2.  Darba apjoms 6. – 8. klašu skolēniem līdz 2 lpp. datorrakstā ( fonts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5 ).

4.3.  Darba apjoms 9. – 12. klašu skolēniem 3 – 4 lpp. datorrakstā ( fonts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5 ).

4.4.  Titullapā jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase.

4.5.  Pielikumā jānorāda: mājas adrese, e-pasts, telefons, kā arī precīza skolas adrese.

 

  1. Konkursa rezultātu izvērtēšana un rezultātu paziņošana

5.1.  Konkursa rezultāti tiks izziņoti no 2017. gada 6. līdz 8. martam mājas lapās www.dvcv.lv, www.kalpaks.lv.

5.2.  Vērtēšana:

5.2.1.  Žanra izvēle, tehniskais noformējums;

5.2.2.  Oskara Kalpaka personības izpratne;

5.2.3.  Viedoklis – skaidrs, pamatots;

5.2.4.  Saturs – oriģināls, radošs, pārliecinošs, atbilstošs, saprotams;

5.2.5.  Stils – interesants, tēlains, izteiksme atbilst saturam;

5.2.6.  Teikumu struktūra – loģiska, prasmīga dažādu teikuma struktūru lietošana;

5.2.7.  Leksika – tēmai atbilstoša;

5.2.8.  Valoda – precīza, dzīva, tēlaina.

 

  1. Godalgas

6.1.  Galvenās balvas ieguvējiem apmaksāts brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē.

6.2.  Labāko darbu autoriem balvas dāvās Eiropas Parlamenta deputāti, Daugavas Vanagu Centrālā Valde, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds” un ikgadējie konkursa atbalstītāji.

 

  1. Konkursa pieteicējs

7.1.  Daugavas Vanagu Centrālā Valde, NVO “In Patria Credere”, „Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds”.

7.2.  Papildinformācija par konkursu pa tālruni 29817107 un mājas lapās www.dvcv.lv un www.kalpaks.lv.

LATEST WORK