Uncategorized / Aizvadīts dievkalpojums un balle

  • Aizvadīts dievkalpojums un balle
04
Mar

  • A!S!R! .

Februāra izskaņā aizvadīti divi lieliski pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākumi

Atsevišķās Studentu rotas korporācijas kopā ar Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fondu, saglabājot tradīciju pirms pulkveža Oskara Kalpaka nāves dienas pulcēties uz piemiņas dievkalpojumu, lai pieminētu pulkvedi Oskaru Kalpaku un Brīvības cīņās kritušos korporāciju biedrus, aicināja cilvēkus 2014.gada 28. februārī uz Rīgas Sv. Jāņa baznīcu. Dievkalpojuma laikā tika pieminēti arī kopš 1996. gada starptautiskajās misijās kritušie Latvijas armijas karavīri.
Atsevišķās Studentu rotas karogu glabāšanā uz gadu no studentu korporācijas “Lettonia” pārņēma studentu korporācija “Selonija”. Dievkalpojumā piedalījās Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs Juris Zariņš, ērģelniece Ilze Reine, kā arī studentu un studenšu korporācijas. Ar savām balsīm dievkalpojumu kuplināja Prezidiju Konventa Vīru koris (P!K!V!K!).

1.marts Rīgas Latviešu biedrībā korporāciju biedrus, Nacionālo bruņoto spēku virsniekus un karavīrus, māksliniekus, valdības pārstāvjus, ārvalstu vēstniekus un atašejus, Latvijas patriotus pulcēja gadskārtējā Kalpaka ballē, kuras mērķis šogad bija aicināt ziedot starptautiskajās misijās kritušo Nacionālo bruņoto spēku karavīru pieminekļa izveidei Ādažu militārajā bāzē.

[print_gllr id=1371]

Drīzumā Kalpaks.lv tiks publicētas pasākumu fotogrāfijas

Medijiem vai citiem steidzīgiem mērķiem, fotogrāfijas iespējams iegūt sazinoties ar pasts@kalpaks.lv